Blå Design

RVO årsrapport 2016

2017, digital årsrapport, analog årsrapport


Digital og analog årsrapport for RVO HRR (hotell, restaurant og renhold) og RVO BA (bygg og anlegg). Nettsidene er responsive og følger kravene til universell utforming.

- RVO HRR
- RVO BA

RVO hadde et ønske om å gjøre årsrapportene mer tilgjengelige. Løsningen ble å lage digitale årsrapporter (nettsider) som åpner for mer fleksibilitet og enklere bruk. De måtte fortsatt ha årsrapportene på papir, men kunne kutte veldig ned på antallet, og dermed spare både penger og miljø – win win.

Blå Design stod for design og utvikling av de digitale årsrapportene. Vi designet også de tradisjonelle årsrapportene i papir. Tidligere har vi laget RVOs visuelle identitet.

Regionale verneombudsordningen (RVO) er opprettet av staten og er et treparts­samarbeid mellom Arbeids­tilsynet og arbeidsgiver- og arbeidstaker­organisasjonene i henholdsvis bygg- og anleggs­bransjen og hotell-, restaurant- og renholds­bransjen.

Illustrasjoner av Lina Raknes.
Foto av Charlotte Sverdrup.