Blå Design

Fagerborgfestspillene

2016, visuell identitet, webdesign, profileringsmateriell


Fagerborg­festspillene er en kammer­musikk­festival i regi av Baratt Dues avgangs­elever. Festivalen består av 12 konserter fordelt på seks dager. Festivalen skal ha et nytt visuelt uttrykk fra år til år for å sig­nalisere endring og aktualitet, mens logoen og festival­navnet bevares for gjen­kjennelighet og merkevare­bygging. Temaet for årets festival var «å bryte med den konvensjonelle klassiske konserten», eksempelvis ved å benytte utradisjonelle konsert­lokaler som Sentralen, Oslo S og Café­teateret, samarbeide med musikere utenfor den klassiske sjangeren og ved å tilby et variert og annerledes konsert­program.

Festival­teamet ønsket et visuelt uttrykk som kunne gjen­speile dette, og samtidig til­trekke flere unge til festivalen og til klassisk musikk. Uttrykket skulle formidle: «risk» – våg å ta steget ut av komfort­sonen, «utfordrende» – prøv noe nytt / oppdagelse, «lekent» – gøy, ungt og ufarlig og «unikt» – unike opplevelser.

Vi kartla konkur­renter, ønsket posisjon og mål­gruppe. Vi gjorde research på det eksisterende visuelle landskapet til kammermusikk­festivaler, andre festivaler og formspråk som er aktuelt i dag for målgruppen, som vi så tok vi med videre inn i skisse­fasen.

Konseptet og den visuelle løsningen vi kom frem til er basert på «glitch» – altså endring eller ødeleg­gelse av bilde­kode. Løsningen og uttrykket skiller seg ut fra andre festivaler og klas­siske kon­serter, og for­midler med sitt farge­rike, anner­ledes, vridde og varierende uttrykk en utfordrende, unik og leken festival for unge. Vi brukte foto av komponister for å formidle musikk­sjanger og stykker som ville spilles, samt skape en iøyen­fallende kontrast til det nyere visuelle grepet med «glitch».

Vi utviklet plakater, flyers, program­hefte, roll-ups, bære­nett, nett­side og promoterings­materiell til digitale flater. I tillegg gjennom­førte vi et glitch­stunt med uniformer, «glitch­kamera» og «glitch­generatorsekk» hvor vi tok bilder av publikum som vi glitchet, og som deretter ble postet på Fagerborg­festspillenes facebook­side.

I avslutnings­talen uttalte skolens kunstneriske leder og rektor, Stephan Barratt-Due, at årets festival har vært den beste hittil.