Blå Design

RVO

2013, visuell identitet, profilerings­materiell


Visuell identitet for RVO (Regionale verneombud). Ordningen med regionale verneombud er opprettet av staten og er et treparts­samarbeid mellom Arbeids­tilsynet og arbeidsgiver- og arbeidstaker­organisasjonene i henholdsvis bygg- og anleggs­bransjen og hotell-, restaurant- og renholds­bransjen.

Premissene for ny visuell identitet var at den ikke skulle kunne for­veksles med de ulike partene i treparts­samarbeidet, og fremstå som en tydelig avsender. Selve logoen skulle også kunne brukes med under­tittelen «Regionale verneombud», samt differensiere mellom de to bransjene.

Identiteten er applisert på en rekke ulike flater med flere forskjellige metoder. Den er silke­trykket på diverse markeds­materiell og brodert på klær. Ved siden av selve logoen er det den orange identitets­fargen og typografi­valget som gir RVO en tydelig signatur.

Brosjyre­materiell er illustrert av Lina Raknes.