Blå Design logo

Kontakt

Du kan kontakte oss på tlf. 22 17 27 26 eller e-post post@blaadesign.no.
Følg med på oss på Instagram, Facebook og Behance.

Ansatte

Gerd Helgheim Slemdal

Daglig leder
t: 980 96 566
m: gerd@blaadesign.no

Aimee Thomassen

Designer
t: 404 64 628
m: aimee@blaadesign.no

Jon Koslung

Designer
t: 971 20 218
m: jon@blaadesign.no