Blå Design

Orkesteråret 2024

2023, navnutvikling, visuell identitet, nettside, art direction, fotoshoot, markedsmateriell


Bakgrunn
De Unges Orkesterforbund (UNOF) ble stiftet 20. april 1974, og har dermed 50 års jubileum i 2024. Dette skal feires ved å involvere alle medlem­mene i UNOF, og alle som ellers driver med orkester­musikk i Norge, samt samarbeids­partnere i Norge og utlandet. I den for­bindelse skulle vi utvikle konseptet og identiteten til denne markeringen.

Målgrupper
Primær: UNOFs medlemmer – med fokus på tenåringene (13–18 år).
Sekundær: Bevilgende myndig­heter, de profesjo­nelle miljøene, samt befolkningen for øvrig.

Oppgave og løsning
Jubileums­markeringen skal synlig­gjøre UNOF som organisasjon og sette fokus på (og feire) det arbeidet som er gjort for barne- og ungdoms­orkester­feltet i Norge. I for­lengelse av det skal man også skape en stolthet og et felles­skap rundt det å være orkester-musiker, og legge til rette for enda mer spille­glede.

Mangfold, felles­skap og musikk­glede. Med disse verdi­ordene skal man gjøre folk opp­merksomme på at orkester ikke er elitistisk, men for alle! Vi gikk bevisst bort fra det «typisk klassiske» – med mørke farger og et litt strengt uttrykk.

Vi ønsket å fremheve det gode felles­skapet og gleden ved å spille i orkester og gjennom­førte derfor en fotoshoot med med fokus på dette, med fotograf Rebekka Zeller.

Vi utviklet videre den visuelle identiteten. Typografi, formspråk og logo er tatt videre fra UNOF sin identitet for å skape en gjenn­kjennelighet til de som står bak markering. Samtidig vil kommunikasjonen fungere godt når de brukes side om side. Logoen er designet i en sirkel – en «enkel» form som er tydelig og anvendelig, samtidig som den skaper assosiasjoner til musikk, instrumenter og noter. Den kan lekes med og tas videre i for eksempel animasjoner.

En variert fargepalett kombinert med konfetti- og glittergrafikk bærer identiteten videre for å skape et lekent og feststemt uttrykk.

I tillegg til den visuelle identiteten ble det utviklet en nettside, samt ulike maler for blant annet plakater, invitasjoner, rollups, SoMe og merch/bekledning.