Blå Design

UNOF og NUSO

2020, visuell identitet, profileringsmateriell


Bakgrunn
De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en lands­omfattende organisasjon av og for barne- og ungdoms­orkestre i Norge. UNOF har ca. 5000 medlemmer i alderen 2–26 år, og hjelper unge musikere med å utvikle seg musikalsk. De jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling. UNOF driver også NUSO – Norsk Ungdoms­symfoni­orkester, et nasjonalt symfoni­orkester for ungdom mellom 13 og 20 år.

UNOF ønsket å være mer tilstede i hverdagen til medlemmene og samtidig øke kjennskapen til organisasjonen. De ville styrke den visuelle helheten og fremstå mer profesjonelle, samt være tiltalende og skape stolthet hos målgruppen. De trengte også gode verktøy/maler internt og for sine medlemmer.

Oppgave og løsning
I det klassiske segmentet er det ofte et seriøst og dramatisk uttrykk. I og med at mål­gruppen er barn og ungdom så ønsket vi å utfordre sjangeren og de etablerte tankene rundt klassisk musikk. Vi ble derfor enig med kunden om at den nye identiteten skulle formidle ungdommelighet, spilleglede, utvikling og inspirasjon. Det var også viktig at UNOF og NUSO fikk et enhetlig konsept og et gjen­kjennbart visuelt uttrykk. Logoene som ble utviklet er basert på en åttende­dels­note der «note­haken» er et spirende blad – som vokser i takt med alder og organisasjon. Form­språket er rundt og varmt, både i typografi og med humoristiske illustrasjoner som springer ut fra logoene. Stiliserte note­tegn er utviklet som tilleggs­elementer, og friske farger er tatt i bruk for å forsterke det energiske uttrykket.

I tillegg til den visuelle identiteten ble det utviklet ulike maler for plakater, brosjyrer, rollups og presentasjoner, samt merch til utdeling på lands­samlinger. Både barn og unge medlemmer var delaktige i prosessen med å utvikle den nye identiteten, noe som var avgjørende for å få et samlende og godt resultat.

Orkesterfoto av Stian Green.