Blå Design

vilbli.no

2018, nettside, visuell identitet, ikoner


Bakgrunn
vilbli.no er fylkes­kommunenes informasjons­tjeneste for søkere til videre­gående opplæring levert av Pedlex/­Vigmostad & Bjørke for Vigo IKS. Her finner søkerne oppdatert og kvalitets­sikret infor­masjon om videre­gående opplæring til enhver tid. På grunn­lag av denne infor­masjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg. vilbli.no gir infor­masjon om utdannings­program, program­områder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaks­regler og søknads­prosedyrer. Det er både generell infor­masjon og infor­masjon fra det enkelte fylket. Mål­gruppene for vilbli.no er ungdom og voksne som skal søke videre­gående opplæring samt råd­givere og foreldre.

Oppgave
Kunden så behov for en opp­gradering av vilbli.no. Oppgaven bestod av forbedre bruker­vennligheten og tilgjengelig­gjøre en stor mengde infor­masjon. Siden måtte også følge kravene til universell utforming (WCAG 2.0).

Løsning
Basert på resul­tater fra bruker­testing utviklet vi responsive nettsider med et mer intuitivt bruker­grensersnitt. Alle menyer ble samlet i en felles hoved­meny, strukturen forbedret og navigasjonen ble gjort mer bruker­vennlig. I tillegg ble det tatt hensyn til universell utforming slik at alle krav ble oppfylt. Vi redesignet sidene slik at de fikk et strammere og mer luftig uttrykk, og med rom for store besk­rivende foto. Fargene grønt og gult er for rådgivere inn­arbeidet som fargene for studie­forberedende og yrkes­faglig opplæring og ble derfor beholdt videre i det nye designet for gjen­kjennelighet. Utvik­lingen ble gjort i tett dialog med kunden og program­merere.

Resultat
Mer til­gjen­gelig infor­masjon, flere for­nøyde brukere og mer bruk av nett­stedet.