Blå Design

Comfort FIMA

2020, katalog, visuell identitet,


Bakgrunn
FIMA Carlo Frattini er en italiensk familie­bedrift som ble etablert i 1960-­årene. De siste 15 årene har bed­riften vokst til å bli en av de ledende produsentene av kraner i Italia. FIMA tar ingen snar­veier i produk­sjonen, og har fokus på kvalitet og å lage produkter som skal vare lenge. FIMA har mottatt flere design­priser, blant annet Red Dot Design Award for kran­kolleksjonen Skinny og Design Plus Award for dusj­kolleksjonen Fluid. I Norge selges kranene gjennom Comfort – Norges eldste rørleggerkjede.

Oppgave
For å møte det norske markedet var det et behov for å utvikle en produkt­katalog som kunne få frem produkt­sortimentet og sam­tidig inspirere for­brukeren. Det var også et behov for å tydelig­gjøre infor­masjon som mål og stør­relser på produktene for å opplyse for­bruker og rør­legger best mulig.

Løsning
Vi utviklet et design som ivare­tar FIMA Carlo Frattinis iden­titet ved bruk av deres fonter og farge­palett. Malen gjorde vi stram og enkel, med ryddig oppsett av produkt­bilder sup­plert av større miljø- eller flyfoto for god inspirasjon og oversikt. Tekniske strek­tegninger ble plas­sert ved hver serie for til­gjengelig­gjøring av infor­masjon om mål og størrelse.