Blå Design

Fotoshoot baderom

2014, prosjektledelse, art direction


Blå Design har gjennom­ført en rekke ulike foto­shoots, og utviklet en unik kompetanse på dette området. De siste fem årene har vi stått for prosjekt­ledelse og art direction av bygging, styling og foto­grafering på til­sammen 37 store bade­rom for noen av Norges største VVS-leverandører.

Ofte møter vi kunder som ikke har til­strekkelig bilde­materiell eller det er tilfeller der bilde­materiellet ikke utstråler de rette verdiene. Da er ofte en foto­shoot et nødvendig virke­middel for å nå ønskede mål. For denne kunden skulle både nye og etablerte produkter taes bilder av til videre bruk i merkevarens kom­munikasjon.

Vår prosjekt­leder styrer alle involverte parter – hånd­verkere, stylister, foto­grafer, med flere, og sørger for en smidig og ryddig prosess. Vår art director styrer det visuelle ut­trykket, med utgangs­punkt i overordnet strategi og prosjekt­brief.

Bildene blir blant annet brukt på nett, i store produkt­kataloger, kampanjer og annonser. Vi kjenner prosjektet fra A til Å og sitter derfor på en unik kompetanse på hvordan disse bildene kan brukes på best mulig måte. Vi kan da kvalitets­sikre at merkevaren får en hel­hetlig kommunikasjon, fra strategi og idé til ferdig designet løsning.

Fotograf: Knut Neerland/Inviso