Blå Design

Blå Julehilsen 2014

2014, egenpromo, animasjon, emballasje, merkevarebygging


Hvert år lager vi en liten jule­hilsen til kundene våre, som en takk for sam­arbeidet i året som har gått. En slik jule­hilsen er en god anledning til å vise kreativt arbeid, og samtidig styrke merke­varen vår.

Vi laget pepper­kaker i våre logo­former – sirkelen, rektangelet og trekanten – i tillegg til en animasjons­film som viste hvordan man baker pepper­kaker i et kreativt byrå. Denne lå øverst på nett­siden vår i jula.

Jule­verksted og jule­bakst står sentralt i den norske jule­tradisjonen, og vi ønsket å koble disse opp mot design­prosessen vår. Arbeids­plassen i filmen ser ut som et jule­verksted, og den fantastiske pepper­kake­maskinen er en krysning av en PC og en steke­ovn.

Et godt gammel­dags jule­verksted ligger bak – alt er hånd­laget fra logo­form­pepper­kaker til stop-­motion film. Vi har designet og bakt, klippet og limt, og flyttet og foto­grafert gjenstander bilde for bilde.

Filmen ble plukket opp av flere nett­steder – blant annet av en advent-­animasjon-­kalenderen til Skwigly.

Foto: Per Sveinung Larsen