Blå Design

MED

2016, visuell identitet, Mæland Elektro & Data, profileringsmateriell


Visuell identitet for MED – Mæland Elektro & Data. MED består av fire ansatte som legger infra­­struktur i store data­­haller og kontor­­bygg over hele landet med hoved­­vekt på Oslo-området. Med en god kunde­­porte­­følje, høy kvalitet på levering, forutsig­­bare priser og et ønske om å fremstå som seriøse og nøkterne kom vi frem til verdi­­ordene: «kvalitet», «presist» og «enkelt» som skulle gjen­­speiles i identiteten. Mål­­gruppen var hoved­­saklig menn, 35–45 år, prosjekt­­ledere, ingenører og sivil­­ingenører innen byggfag.

Vi jobbet ut en logo med tilhørende profil­­elementer som visualiserer koblinger – en vesentlig del av MEDs arbeid. En maskulin og enkel farge­palett ble utviklet for å treffe mål­gruppen, for å skape en rask gjen­kjennelighet og for formidling av MEDs verd­iord.