Blå Design

Element

2018, emballasjedesign, merkevarebygging


Bakgrunn
Comfort sin egen merke­vare «Element» trengte ny mal og emballasj­edesign. Produkt­serien består blant annet av toalett­seter og dusj­garnityr. Disse produktene hadde ulik emballasje­design, samt ulik logo­bruk, og fremsto som lite hel­hetlig. Mange av baderoms­produktene skulle også opp­graderes til et mer funksjonelt og moderne design, og det var viktig at den nye embal­lasjen formidlet dette.

Oppgave
Designet skulle fungere på mange ulike produkter, emballasje­typer og -stør­relser, og måtte være forankret i en etablert design­manual, samt ha en tilhørighet til interiøret i deres butikker. Element-serien hadde flere ulike navn og kvalitets­nivåer på sine produkter. Vi så derfor et behov for å skape en mer for­ståelig produkt­serie ved å kategori­sere produktene og spisse navnene. Mange av eskene hadde også plast­vinduer som gjorde uttryk­ket mer «billig» enn nødvendig. Generelt var det et behov for å løfte kvalitets­uttrykket på embal­lasjen og merke­varen til et høyere nivå.

Løsning
For å få et hel­hetlig uttrykk på serien utviklet vi et fleksibelt grid som kunne over­føres på mange ulike stør­relser og produkt­typer. En mørk grå­tone ble valgt for et teknisk og elegant ut­trykk, som også står i god kontrast til den røde logoen «Element». Comfort hadde nylig opp­datert butikk­interiøret der grå- og rød­toner var sentrale farger. Ved å beholde denne palet­ten på emballasje­designet fikk vi også forsterket gjen­kjennelig­heten og merke­varen til deres egen produktserie. Store produkt­bilder ble satt som hoved­fokus på emballasjen, og det ble utviklet «tags» med produkt­fordeler for en enkel, elegant og oversiktlig kommunika­sjon. På sidene ble det designet ikoner til enkelte produkt­fordeler, i et rent og teknisk uttrykk. Alle disse grepene ble gjort for å styrke, tydelig­gjøre og reposisjo­nere merke­varen.