Blå Design

Bymiljøetaten

2018, informasjonsplansjer, illustrasjon


Bakgrunn
Oslo kommune ved Bymiljø­etaten er ansvarlig for Oslo kommunes skoger og har med det et behov for å opplyse om hvilke plikter og ansvar man har når man ferdes i byskogene.

Bymiljø­etaten så et behov for å fornye sine plansjer med oppdatert infor­masjon og design. Det var et ønske om å få formidlet regel­verket på en positiv måte, som kunne gi folk i alle aldre og med ulik bak­grunn lyst til å lese infor­masjonen – og følge det. Bruk av «røde kryss» og streng tone ble vi tidlig enige om at ikke ville være veien å gå.

Løsning
Vi ville spille på gode iøyen­fallende motiver for å skape interesse. Løsningen ble en maskot. En liten granbar­fyr – Håvard, oppkalt etter en av Bymiljøetatens ildsjeler og skogvoktere. Maskoten Håvard utfører ulike aktiviteter og viser på en hyggelig måte hva som er lov og ikke lov. Med sitt rufsete uttrykk har han en tydelig til­hørig­het til skogen. Sterke farger med til­hørig­het til Oslos byvåpen er benyttet for å skape blikk­fang og for å være syn­lige på avstand.

Resultat
Plansjene har fått god mot­takelse. Bymiljø­etaten opplever at plansjene vekker interesse og at folk går bort for å lese. De har mottatt mange positive tilbake­meldinger fra store og små som ferdes i skogen. Maskoten gjør at folk lettere identifiserer seg med figuren og situas­jonene, og skaper en høyere terskel for å bryte reglene.