Blå Design

Elise Hatlø

2013, visuell identitet, utstillings­materiell, design


Visuell identitet for Elise Hatlø og utstillingen «Wearables» i Kunstnerforbundet, oktober 2013.

Elise Hatlø er en av Norges yngste og mest suksess­fulle smykke­kunstnere. Hatlø har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. i Galleri Format i Oslo og på Collect/­Saatchi Gallery i London. Hatlø henter inspirasjon fra ornamentikken i gamle tekstile håndverks­teknikker og overfører dette inn i samtiden. Hun utvikler også strammere uttrykk, som i kollek­sjonen «Simple Line».

Det var viktig at den visuelle identiteten omfavnet Hatløs dualitet, og kunne være en nøytral grunn for ulike stil­uttrykk. Identiteten skulle samtidig gjenspeile hennes særegenhet. Symbolet er inspirert fra noen av hennes mer kjente verk, der løkker skaper nye former, og repre­senterer hennes initialer – en sammen­satt «e» og «h».

Foto av modell: Stine Marie Nord Pettersen.