Blå Design

Gessi

2010, produktkatalog, katalogdesign, italiensk


Produkt­katalog for den italienske bade­roms­produ­senten Gessi. Vi valgte en minimalistisk stil med klassiske, men moderne type­snitt for at katalogen skulle gjen­speile produktenes eleganse.