Blå Design

Future Shorts

2009, promo­materiell, plakat, flyer, web­banner, kort­filmer, film­festival


Logo, plakater, flyere og web­bannere for Future Shorts. Future shorts er en innovativ kort­film-label som av­holder kort­film­visninger med jevne mellom­rom over hele verden.

De farge­rike strimlene vi valgte å bruke visuali­serer kort­filmene som til­sammen ut­gjør film­programmet. Med små varia­sjoner, fra linjer som skyter mot himmels til nord­lys og en blomster­bukett, symboli­serer strimlene egen­art og sam­hold.