Blå Design

Rettledningene 2012

2013, Skattedirektoratet, rettledningene, selvangivelsen


Design av rett­ledningene for Skattedirektoratet. Rett­ledningene inne­holder informasjon om alle utfyllings­feltene i selv­angivelsen og gir arbeids­takere og arbeids­givere vei­ledning i hvordan man skal fylle ut denne. I anledning selv­angivelsens 100-årsjubileum lagde vi et nytt design på for­sider og materie. Forside­fotoene har vi funnet i Skatte­direktoratets arkiv og de forteller om selv­angivelsens utvikling og historie. Farge­kodingen fra tidligere år måtte være med, og vi valgte å gjøre disse frem­tredende på for­sidene og gjennom­gående på innsidene for tydelig differan­siering og navigering.

Vi gjorde design og ombrekking på totalt elleve rettledninger, fem ulike hefter, hvorav tre utgitt på tre språk og fire med to språk i én. Opplaget var på over 5 millioner og ble trykket med rotasjons­trykk.