Blå Design

Grønnskjerm

2010, visuell identitet, plakat, flyer, animasjons­grafikk, kort­film, kultur


Visuell identitet for Grønn­skjerm – et forum for uetablerte film­folk. Grønn­skjerm ønsket å skille seg ut i det farge­rike og visuelt sprudlende land­skapet, som kunst- og kultur­arenaen er. De ønsket først og fremst en sær­preget logo og symbol, og retnings­linjer for bruk av typo­grafi og farger.