Blå Design

Galaxy Disco

2014, cover, musikk


Design av cover for EP-en Galaxy Disco av KenTwist utgitt på Ken Records. Kollasjen er inspirert av musik­kens tema og sammen­satte uttrykk med bass og klokke­spill.

EP-en kan høres i Spotify eller hos SoundCloud