Blå Design

E-skattekort

2012, illustrasjon, ikon


Illustrasjoner/ikoner og promoterings­materiell for Skatte­etaten til bruk i ulike størrelser på trykk­saker og digitale flater. Illustrasjonene er laget med utgangs­punkt i Skatte­etatens logo som gjør at de har blitt integrert i Skatte­etatens visuelle profil.