Blå Design

Cuvée Edna

2013, emballasje, brut, brut rosé, etikett, Edna Falao, Cattier, Vinarius


Design av etiketter til Cuvée Edna – brut og brut rosé for Edna Falao / Cattier / Vinarius. Edna Falao er en norsk jetset-dronning og tidligere speedway­kjører, senere kjent gjennom driften av restauranten L’Esquinade i St. Tropez. Falao ønsket seg selv som hoved­motiv på etiket­tene med innslag av krabber fra hennes restaurant. Ettersom hun er kjent for å være «Bitch of the beach» var det også et ønske om at «Bitch» skulle frem­komme på etikettene.

For å få frem Falaos karakter, og med tanke på å at illustras­jonen skulle fungere i liten stør­relse, lagde vi en illustras­jon av Falao gjen­gitt i profil og i én farge. Utgangs­punktet for illustras­jonen er et foto som vi har stilisert, ilagt akvarell og utbrodert med bobler og krabber. Vi landet på denne løsningen for å gi et eks­klusivt uttrykk og for å gi assosias­joner til sprud­lende champagne. «Bitch» inkor­porerte vi på Falaos hatt, og navn­trekket tegnet vi for å under­streke Falaos person­lighet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om emballasje!